May mắn sẽ mỉm cười nếu bạn vận dụng đúng phương pháp